Util » Onorarii

Onorariul executorului judecatoresc si cheltuielile de executare silita se stabilesc de catre executorul judecatoresc de comun acord cu creditorul. De asemenea, se stabileste de comun acord si suma care va fi avansata de creditor pentru declansarea executarii silite.

ACTIVITATE PRESTATA MINIM MAXIM
ACTIVITATE PRESTATA MINIM MAXIM
1. Notificarea si comunicarea actelor de procedura 20 lei 400 lei
2. Executari directe: – evacuari 150 lei 2.200 lei pentru debitor persoana fizica
4.400 lei pentru debitor persoana juridica
– încredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului 50 lei 1.000 lei
– vizitarea minorului 50 lei 500 lei
– puneri în posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc. 60 lei 2.200 lei pentru debitor persoana fizica
5.200 lei pentru debitor persoana juridica
– desfiintarea de lucrari sau constructii 150 lei 2.200 lei pentru debitor persoana fizica
5.200 lei pentru debitor persoana juridica
3. Executari indirecte:
– urmarirea mobiliara a creantelor
60 lei, pentru creante de pâna la 1.000 lei;
60 lei plus 2% din suma ce depaseste 1.000 lei, pentru creante a caror valoare este mai mare de 1.000 lei.
10% din valoarea creantei, pentru creante mai mici de 50.000 lei;
3% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 50.001 lei si 80.000 lei;
2% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 80.001 lei si 100.000 lei;
1% din valoarea creantei, pentru creantele a caror valoare este mai mare de 100.000 lei.
– urmarirea imobiliara a creantelor 150 lei pentru creante de pâna la 1.000 lei;
150 lei plus 2% din suma ce depaseste 1.000 lei, pentru creante a caror valoare este mai mare de 1.000 lei.
10% din valoarea creantei, pentru creante mai mici de 50.000 lei;
3% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 50.001 lei si 80.000 lei;
2% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 80.001 lei si 100.000 lei;
1% din valoarea creantei, pentru creantele a caror valoare este mai mare de 100.000 lei.
4. Poprire 60 lei, pentru creante de pâna la 1.000 lei;
60 lei plus 2% din suma ce depaseste 1.000 lei, pentru creante a caror valoare este mai mare de 1.000 lei.
10% din valoarea creantei, pentru creante mai mici de 50.000 lei;
3% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 50.001 lei si 80.000 lei;
2% din valoarea creantei, pentru creante cuprinse între 80.001 lei si 100.000 lei;
1% din valoarea creantei, pentru creantele a caror valoare este mai mare de 100.000 lei.
5. Protestul de neplata la cambie,bilet la ordin si cecuri 150 lei 400 lei
6. Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila) 100 lei 2.200 lei pentru debitor persoana fizica
5.200 lei pentru debitor persoana juridica
7. Vanzarea la licitatie publica a bunului ce face obiectul impartelii judiciare 150 lei 2.200 lei
8. Sechestrul asigurator 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoana fizica
2.200 lei pentru debitor persoana juridica
9. Sechestrul judiciar 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoana fizica
2.200 lei pentru debitor persoana juridica
10. Poprirea asiguratorie 100 lei 1.200 lei pentru debitor persoana fizica
2.200 lei pentru debitor persoana juridica
11. Proces verbal de oferta reala 50 lei 350 lei
12. Orice alte acte sau operatiuni date prin lege 50 lei 200 lei
13. Confiscari 10% din valoarea realizata 10% din valoarea realizata
14. Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale 20 lei 200 lei

 

NOTA:

Onorariile de mai sus nu includ TVA.

Onorariile practicate de biroul nostru variaza intre limita minima si cea maxima, in functie de complexitatea dosarului, precum si de durata procedurii executarii silite.

La deschiderea unui dosar de executare veti achita numai un avans din onorariul de mai sus, urmand ca diferenta sa fie recuperata de catre executorul judecatoresc direct de la Debitor, fara ca dumneavoastra sa mai suportati si alte cheltuieli suplimentare.

In momentul in care creanta a fost recuperata, dumneavoastra veti primi inapoi avansul achitat executorului judecatoresc la deschiderea dosarului de executare, precum si toate cheltuielile de executare pe care le-ati avansat (taxa judiciara de timbru, contravaloarea expertizei evaluatoare, taxe postale, timbre judiciare, etc.).

De asemenea, puteti recupera inclusiv onorariul platit avocatului pentru a va reprezenta in faza executarii silite (daca este cazul).