Prezentare

Biroul nostru, cu sediul in București, Piata Pache Protopopescu Nr.1, Ap 3, Sector 2, este reprezentat legal de executorul judecătoresc Nacu Cristian Andrei – licenţiat în drept, numit executor judecătoresc definitiv prin Ordinul Ministrului Justiţiei, în Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel București.

Activitatea specifică în domeniu este desfășurată alături de o echipă tânără, bine pregătită, dinamică și dedicată profesiei, formată din persoane cu pregătire de specialitate juridică şi economică, capabilă să ofere soluții eficiente în timp util problemelor dumneavoastră.

Executornacu.ro - Prezentare

Inspiraţi de principiul echităţii şi condusi de lege, bazându-ne pe un dialog deschis şi ferm, exercităm profesia cu demnitate şi integritate, găsind soluţii legale şi de aplicabilitate imediată pentru îndeplinirea titlurilor executorii cu care suntem investiţi.

O atenție individualizată ne permite să înțelegem pe deplin nevoile clienților nostri, dezvoltând soluții care să nu deterioreze relațiile avute cu partenerii, fiind conduși de “dictum meum pactum”.

Program de lucru:

Biroul își desfășoară activitatea, de luni până vineri între orele 9-18, iar programul cu publicul este în intervalul orar 10-16.

Competență:

Biroul nostru este competent să desfăşoare activităţi de executare silită, constatări, inventarieri bunuri, oferte reale de plată urmate de consemnaţiune, proteste de neplată a cambiilor şi biletelor la ordin, aplicarea măsurilor asigurătorii s.a, în localităţile aflate în circumscriptia Curtii de Apel București, respectiv  Municipiul Bucuresti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Călărași și Ialomița.