Util » Competenţă

Biroul nostru este competent să desfăşoare activităţi de executare silită  în localităţile aflate în circumscripția Curții de Apel București, respectiv în Municipiul București și cele din judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Călărași și Ialomița.

Executornacu.ro - Competenta

Privitor la recuperarea pe cale amiabilă a creanţelor, notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare şi comunicarea actelor de procedură, competenţa este la nivel naţional.