Servicii

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000 modificată, Biroul Executorului Judecătoresc NACU Cristian Andrei are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
 • Executări indirecte (urmărirea silită mobiliară, urmărirea silită imobiliară ).
 • Executări directe (evacuări, incredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri mobile sau imobile, etc.).
 • Popriri.
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Inventariere bunuri şi constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.