Util » Modalităţi de plată

Plata debitului se face prin următoarele modalităţi, cu menţionarea numărului dosarului de executare și numele,prenumele debitorului:

  • virament în contul nr. RO92BREL0002000629440101 pentru sume în RON și în contul nr. RO11BREL0002000629440201 pentru sume în EURO, deschis la Libra Bank Bucuresti, beneficiar Biroul Executorului Judecătoresc Nacu Cristian Andrei, CIF 29892170;
  • consemnare în contul nr. RO92BREL0002000629440101 pentru sume în RON și în contul nr. RO11BREL0002000629440201 pentru sume în EURO, deschis la Libra Bank Bucureşti, beneficiar Biroul Executorului Judecătoresc Nacu Cristian Andrei, CIF 29892170, prin prezentare la casieriile societăţii bancare indicate.

Vă rugăm să trimiteţi executorului judecătoresc dovada efectuării plăţii.